EL-bilen

I dagens samfunn så er dette temaet med miljø og utslipp et tema som veldig ofte blir omtalt. De fleste som er miljøbevisste kan innse at det å kjøre biler på fossilt drivstoff kommer til å føre til enda større problemer for jordkloden vår enn det allerede har. Selv om dette er tilfelle så er det ikke slik at bensinbilen er død som man kan lese mer om i denne artikkelen som lenken sender dere til. Det produseres fortsatt biler som kjører på fossilt drivstoff. Likevel så er det faktisk slik at det finnes en drøss med fordeler ved å kjøre el-bil.

Det første vi kan begynne med er det som kanskje er mest innlysende. Det vi snakker om her er da selvfølgelig miljøfordelene. Det er ekstremt viktig for alle av oss at planeten overlever det stresset som mennesker påfører den. Jordkloden kommer nemlig til å overleve videre, men for oss så er det verre dersom tilstanden endrer seg drastisk på grunn av vår egen teknologi og modernisering som utvikler seg fortere enn vår egen fornuft. Derfor er det definitivt en fordel å kjøre elektroniske biler, som kan kjøre på elektrisitet som kan utvinnes gjennom fornybare kilder i tillegg til å ha reduserte utslipp.

På grunn av disse fordelene som er nevnt over så utgir staten incentiver for å få folk til å skifte over til denne mer miljøvennlige måten å reise på. La oss gå gjennom disse gulrøttene som den Norske stat tilbyr dem som velger å kjøre med elektroniske biler. Det første som kanskje kommer til å glede en god del folk er at bompenger utgår helt, eller er betydelig reduserte, når man bruker en elbil. Dette er jo noe som folk stadig snakker om også, men heldigvis så slipper man det samme stresset dersom man går over. Noen mener at de nevnte grunnene allerede er nok til å bytte over, men det er ikke en billig investering å kjøpe seg en ny bil. Dersom man trenger finansiering så kan man finne rimelige vilkår hos centum.

Videre så kan det også være gledelig å bemerke seg at parkeringsavgifter er halvert eller fjernet helt dersom man bruker en elbil. Her er det veldig mye bry som utgår, og penger part er penger tjent. Årsavgiften er fjernet for elbiler også, så fordelene er veldig mange. Andre avgifter som omregistrering og engangsavgift utgår også.

Som man ser så er det en drøss av fordeler som kommer ved å velge å kjøre mer miljøvennlig, og spørsmålet blir da hvorfor flere ikke gjør det i dag. Det viser seg at veldig mange ikke har troen på alle disse løftene som politikerne kommer med når det gjelds elbiler. Likevel så har denne utviklingen vært veldig progressiv, og Norge leder innenfor dette når det gjelds Norden som en helhet.